Sari la conținut

Nu vă lăsați prins în capcană! Iată ce pierdeți dacă acceptați să munciți „la negru” în Germania

23/06/2017 11:30

“Munca la negru” nu este evidențiată scriptic, nu este fiscalizată, protejată, asigurată sau asistată social.

De multe ori, oamenii nu știu exact cât au de pierdut dacă acceptă să presteze „muncă la negru”. Vă prezentăm în continuare dezavantajele pe care le aveți în acest sens, care nu sunt deloc de trecut cu vederea, enumerate de consilierjuridicgermanoroman.com.

În Germania, munca la negru se poate manifesta sub mai multe forme. Printre acestea se numără:

1.înțelegerea dintre angajatorul german și salariatul român în urma căreia acesta din urmă acceptă să presteze munca fără semnarea unui contract individual de muncă;

2.utilizarea în mod ilegal a forței de muncă ziliere sau sezoniere (zilieri, ucenici etc.)de către diverși angajatori sau prestatori de servicii, îndeosebi în domeniul agricol sau în construcții civile;

3.munca parțial neevidențiată și nefiscalizată realizată prin evidența dublă și așa-numita “plată în mână” reprezentând plus față de evidența din documente;

În pofida tuturor acestor considerente de ordin general, se întâmplă de multe ori ca un angajator german, italian, turc, polonez, etc din Germania să vă propună un angajament în muncă la negru, prezentându-vă ca prim argument plata unor impozite şi taxe mai mici de catre dumneavoastră. Există o farâmă de adevăr în cele susținute de ei, dar nu este întregul adevăr, de cele mai multe ori, angajatul suportă de unul singur toate riscurile și consecințele negative ale acestei opțiuni.

Există și cetățeni români care, siliți de împrejurări, acceptă aceste propuneri. De cele mai multe ori însă, aceste aranjamente se termină prost atât în Germania, cât şi în Italia, Spania, Franta, etc.

Reguli în Germania: Unde se reclamă „munca la negru”, abuzul în serviciu și cum să te ferești de hoții de buzunare

Dezavantajele muncii la negru pentru angajatul român:

Avantajele „muncii la negru” vehiculate în vorbele angajatorului sunt contrabalansate de o grămadă de dezavantaje şi chiar de riscuri sociale şi penale. Să enumerăm câteva din dezavantajele muncii la negru în Germania:

1.angajatorii germani, turci,ruși, etc plătesc salarii mici, de multe ori sub nivelul minim pe ramura sau economie; în plus, nu există siguranţă salariului, dumneavoastră fiind dependenţi de toanele angajatorului, astfel incât salariul nu vi se plătește la timp, la datele stabilite; există numeroase cazuri în care salariații nu își mai primesc banii pentru lunile anterioare muncite;

2.puteţi fi reţinut peste program fără să fiţi plătit pentru ore suplimentare sau, mai mult decât atât, este posibil chiar să nu aveţi un program de lucru fix;

3.nu aveţi dreptul la concediu de odihnă si nici la alte concedii legal reglementate pentru evenimente deosebite (căsătorii, deces, nașterea unui copil în familie);

4.nu beneficiaţi de vechime în muncă, fapt care vă afectează în operațiunea de obținere a pensiei de limită de vârstă, anticipată, anticipată parțial, de invaliditate sau de urmaș;

5.nu beneficiaţi de indemnizaţii pentru creşterea copilului, (concediu pre și post-natal), sau pentru îngrijirea copilului bolnav; aceste drepturi se cuvin numai asiguratului care are un stagiu de cotizare de cel puțin 6 luni realizat în ultimele 12 luni anterioare producerii riscului;

6.nu beneficiaţi nici de ajutoare de boală, ajutor de deces, indemnizație de boală, indemnizație de șomaj etc; Angajații fără forme legale nu sunt asigurați pentru riscuri previzibile și imprevizibile, cum sunt accidentele de toate felurile sau bolile, astfel că nu vor beneficia de prestații și asistență pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă;

7.nu vă este recunoscută experienţa anterioară în momentul prezentării la un interviu pentru obţinerea unui alt loc de muncă;

8.nu aveţi acces la piaţa creditelor;

9.puteţi plăti amenzi consistente, de ordinul miilor de euro, purtând aceeaşi responsabilitate pentru munca la negru ca şi angajatorul.

Nicio muncă fără plată! Iată ce puteți face dacă nu vă primiți salariul în Germania

Etichete: