Sari la conținut

UE a adoptat directiva ce obligă țările membre să emită permise unice pentru muncă și ședere

02/05/2024 18:27 - ACTUALIZAT 02/05/2024 18:27

Uniunea Europeană a adoptat directiva ce obligă țările membre să emită permise unice pentru muncă și ședere. Directiva 2024/1233 reîmprospătează și simplifică prevederile unei directive din 2011, cu scopul de a facilita procesul de admitere și de integrare a resortisanților țărilor terțe în statele membre. Directiva recent adoptată, care trebuie transpusă până în 2026, stabilește o procedură administrativă pentru obținerea unui permis unic, acordând simultan dreptul de muncă și dreptul de ședere în UE și instituind un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe. (Continuă după fotografie)

Permise unice pentru muncă și ședere

Până acum, statele membre ale UE au avut reguli și proceduri diferite pentru admiterea și șederea lucrătorilor din afara UE, ceea ce a creat un sistem fragmentat și complicat. Noua directivă își propune să remedeieze această situație, introducând o procedură unică de solicitare și un set comun de drepturi, în vederea asigurării unui tratament egal și facilitării integrării lucrătorilor pe piața muncii europene.

Această inițiativă este importantă pentru menținerea atractivității UE pentru lucrătorii calificați din afara blocului comunitar, având un impact pozitiv asupra creșterii economice și a deficitului de forță de muncă în anumite sectoare. De asemenea, directiva urmărește să promoveze o politică de migrație mai echitabilă și mai eficientă, în conformitate cu valorile europene privind drepturile fundamentale. (Continuă după fotografie)

România, ca stat membru al UE, trebuie să transpună aceste reglementări în legislația națională până la data limită stabilită, respectiv 21 mai 2026. Aceasta implică ajustarea procedurilor și a legislației existente pentru a se conforma standardelor europene și pentru a proteja drepturile lucrătorilor din țările terțe.
>>> Datele personale de sănătate vor fi în curând vizibile în toată Europa: noi reglementări UE

Principalele aspecte ale Directivei 2024/1233

  1. Procedură unică de solicitare. Resortisanții țărilor terțe pot solicita un singur permis care să combine dreptul de ședere și de muncă, simplificând procesul administrativ.
  2. Drepturi comune. Lucrătorii din țările terțe vor avea drepturi comparabile cu cele ale cetățenilor UE, inclusiv în domeniul educației și al securității sociale.
  3. Eliberare în timp util. Statele membre trebuie să elibereze permisele într-un interval rezonabil, pentru a nu întârzia accesul pe piața muncii.
  4. Transparentizarea procedurilor. Procedura de solicitare a permisului trebuie să fie transparentă și nediscriminatorie.

De asemenea, directiva stabilește că titularii unui permis unic pot schimba angajatorul și că pot rămâne pe teritoriul statului membru în caz de șomaj temporar, pentru anumite perioade.
>>> Tot mai multe persoane cad victime ale dependenței de acest produs ilegal în Uniunea Europeană

Aceste prevederi sunt fundamentate pe ideea de a asigura un tratament echitabil pentru lucrătorii din țările terțe, incluzând aspecte legate de condițiile de muncă, egalitatea de tratament și accesul la mecanisme de protecție împotriva abuzurilor.