Sari la conținut

Drept la Replică Sebastian I. Burduja

15/05/2016 23:00 - ACTUALIZAT 21/06/2023 10:43

DREPT LA REPLICĂ

Ca urmare a apariției articolului intitulat „Tianu Burduja, vârful de lance al serviciilor secrete, pregătit să CONDUCĂ ROMÂNIA”  în publicația online „Ziarul Românesc.de’’, solicit publicarea unui drept la replică, precum și retragerea afirmațiilor defăimătoare și mincinoase.

În articolul publicației pe care o reprezentați sunt menționate o serie de neadevăruri, cum ar fi: „Tianu Burduja si fundatia sa CAESAR, virful de lance al serviciilor vechi si noi, au incalecat si Cotroceniul. Niciunul dintre cei prezenti acolo nu au muncit in diaspora. Dupa ce a fost numit de Romania la Banca Mondiala, Tianu se intoarce acasa ca sa fie viitorul nostru lider, pentru a continua dominatia securisto-comunista.”


 


Resping aceste afirmații defăimătoare, lansate în spațiul public fără nicun fel de probă și fără o minimă verificare a veridicității lor. Sursa acestor afirmații aberante este Cristian Sima, persoană de o calitate morală îndoielnică, fugit din țară în 2012 și urmărit penal din 2015 pentru 9 infracțiuni de înșelăciune și 9 infracțiuni de spălare de bani, pentru un prejudiciu estimat la 2,5 milioane euro (sursa: Comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, preluat de Ziarul Financiar http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/brokerul-fugar-cristian-sima-e-urmarit-penal-pentru-inselaciune-si-spalare-de-bani-prejudiciu-estimat-la-2-5-mil-euro-14133143). Nu doresc să intru în nicio polemică în raport cu această persoană și nu este cazul să răspund absurdităților pe care această persoană le difuzează în spațiul public.

Afirmațiile din materialul de presă publicat reprezintă simple inepții nefundamentate pe fapte și pe adevăr, scopul lor fiind doar acela de mă denigra prin prezentarea lor ca adevărate. Aceste aberații pe care publicația dvs. le-a permis și chiar le-a preluat pe website-ul propriu discreditează într-un mod direct munca mea și îmi aduc prejudicii de imagine atât mie, cât și organizațiilor pe care le-am fondat. De asemenea, aduc atingere drepturilor subsemnatului la viață privată și la demnitate, prevăzute de art. 71 și art. 72 din Codul Civil Român.

Prin articolul publicat, atât autorul articolului, cât și publicația dumneavoastră, prin faptul că ați acceptat publicarea informației defăimătoare fără a verifica informațiile sau a aduce orice mijloc de probă în susținerea celor declarate, ați adus acuzații grave, nefondate, denigratoare, mincinoase și defăimătoare la adresa mea. Personal susțin libertatea de exprimare și dreptul la informație consfințite de Constituția României și sunt un adept al transparenței și informării corecte a cetățenilor. Dar sub protecția acestor drepturi nu se pot transmite informații neadevărate și injuste.

Articolul 31 alin.4 din Constituția României prevede că: „Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice”. De asemenea, prevederile art. 30 alin. (8) din Constituție statuează neechivoc că „răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii” .

Deși redacția publicației/editorul a preluat un articol sau declarațiile mincinoase ale unei alte persoane, vă aduc la cunoștință că ziariştii sunt ţinuţi de aceleași îndatoriri şi responsabilități şi atunci când redau conţinutul unor articole apărute în alte publicaţii (cauza CEDO Radio France şi alţii vs. Franța) sau afirmaţii asumate în mod public de către alte persoane. Faptul ca neadevărurile la adresa mea au fost preluate din alte postări nu va exonerează de îndatoririle şi responsabilităţile prevăzute de art. 10 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, respectiv de a respecta dreptul la o bună reputaţie, (garantat de art. 8 din Convenţie) și de a informa corect opinia publică (statuat de art. 31 alin. 4 din Constituția României).

Menționez, de asemenea, că neîndeplinirea obligațiilor ce vă revin reprezintă și o încălcare a Codului Deontologic al Ziaristului, care prevede (i) la articolul 2 că ziaristul poate da publicității numai informațiile de a căror veridicitate este sigur, după ce le-a verificat în prealabil, de regulă, din cel puțin 2 surse credibile și (ii) la articolul 3 că ziaristul nu are dreptul să prezinte opiniile sale drept fapte. Știrea de presă trebuie să fie exactă, obiectivă și să nu conțină păreri personale. Pe aceeași linie de idei redau din Statutul Profesional al Jurnalistului: Art 2.2.2 „Jurnalistul va verifica informațiile în mod rezonabil înainte de a le publica si va exprima opinii pe o baza factuală. Informațiile vădit neadevărate, sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice sa creadă ca sunt false nu vor fi publicate.” Și Art. 2.7.1: „Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. Acolo unde considera necesar, jurnalistul poate sa publice si scuze.”

Referitor la angajarea răspunderii dumneavoastră, menționez jurisprudența CEDO (cauzele DA vs. Estonia și Õztûrk vs. Turcia), prin care Curtea Europeana a Drepturilor Omului statuează că responsabilitatea pentru publicarea unor afirmații defăimătoare la adresa unei persoane revine în primul rând celui care face posibilă aducerea la cunoștință publică a acestor informații.

Având în vedere cele expuse mai sus, solicit eliminarea în termen de 5 (cinci) zile de pe website-ul dumneavoastră a articolului calomnios și, de asemenea, acordarea acestui drept la replică. În caz contrar îmi rezerv dreptul de a recurge la toate mijloacele legale aflate la dispoziția mea pentru a îmi apăra drepturile, interesele și reputația, pentru atragerea, în toate formele prevăzute de lege, a răspunderii tuturor persoanelor implicate, și pentru repararea în justiție a prejudiciilor pricinuite. Consider că este oportună exprimarea acestei poziții publice prin care solicit sancționarea practicilor de presă care sunt în dezacord cu etica profesiei de jurnalist. Îmi exprim convingerea că argumentele și prevederile legale invocate vor fi de ajutor și altor cetățeni care sunt calomniați în spațiul public prin intermediul unor canale media.

15.05.16 SEBASTIAN I. BURDUJA