Sari la conținut

Pensia, fără secrete – Ai trimis certificatul de viață? Mai ai câteva zile!

Etichete:
25/12/2023 14:50 - ACTUALIZAT 30/12/2023 22:44
Certificatul de viață pentru pensie

Certificatul de viață pentru pensie – Această procedură de confirmare a existenței în viață pentru beneficiarii pensiilor care locuiesc în străinătate este destul de comună și se întâlnește în multe țări. Scopul acestei cerințe este de a preveni fraudarea sistemului de pensii și de a asigura că banii sunt direcționați către persoanele legitime care sunt în viață. Mulți oameni care au ieșit la pensie într-o țară și primesc pensia în alta sunt supuși acestui proces de confirmare periodică a vieții. Acest lucru se face de obicei prin trimiterea unor documente sau formulare specifice către autoritățile competente care administrează pensiile. Este o măsură menită să asigure transparența și să protejeze fondurile de pensii de orice utilizare incorectă. Situația îi vizează îndeaproape pe românii care au ieșit la pensie în România și primesc pensia în Germania, sau în Spania, de exemplu. Dacă nu îl trimiți sau dacă autoritatea nu îl primește, se suspendă plata pensiei. (Continuă să citești după fotografie)
Citește și: ► Pensia, fără secrete – Calculul pensiei după noua lege în România

Certificatul de viață se trimite anual, cât trăiești

Potrivit Ministerului Muncii din România, care a răspuns unei solicitări din partea acestui ziar, una dintre principalele probleme în soluționarea cererilor de pensie din partea românilor din străinătate se referă la certificatul de viață. Alte probleme derivă din netransmiterea documentelor de vechime de către solicitanții cu domiciliul în străinătate/sau transmiterea de documente care nu sunt certificate conform cu originalul (cu ștampila conform cu originalul pe fiecare pagină a fiecărui document).
Citește și: Motivul pentru care vârsta de pensionare pentru femei a fost majorată și treptat va fi egalizată cu a bărbaților

Iată ce spun cei de la Ministerul Muncii: Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, beneficiarul nerezident aflat în plată are obligaţia de a transmite anual, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, un certificat de viaţă.
Mulți pensionari întorc spatele Germaniei și emigrează cu pensia – Acestea sunt țările preferate

Cum trebuie completat documentul?

În vederea prezentării certificatului de viaţă menţionat mai sus, casa teritorială de pensii competentă transmite beneficiarului nerezident, la adresa sa de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al certificatului de viaţă completat în Partea A, indicând data limită de transmitere a certificatului de viaţă de către beneficiar.

Potrivit cnpp.ro, beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a certificatului de viaţă. Asta se face în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv de domiciliu, după caz. Autoritatea legală menţionată mai sus certifică faptul că Partea B a fost semnată personal de titularul drepturilor. mai mult, pentru a certifica identitatea beneficiarului de pensie, completează, Partea C a certificatului.
Citește și: Ce se întâmplă cu pensia în caz de deces? – Aspecte administrative

Ce se întâmplă dacă nu se prezintă certificatul când este cerut?

În acest caz, beneficiarul nerezident care nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă menţionat mai sus, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, își vede supendată plata pensiei începând cu luna februarie. Atunci când îl va trimite, dar după expirarea termenului stipulat de mai sus, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale vor fi reluate în plată de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripţie.

În concluzie, certificatul de viață este un instrument de verificare administrativă. Casele de pensii evită efectuarea unor plăți necuvenite către beneficiarii nerezidenți în România pe care nu îi poate controla în alt mod, fiind stabiliți în alte țări.

Important de reținut

  • certificatul de viață este un model unic – descarcă documentul aici
  • este dovada pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenți
  • este emis întotdeauna în dublu exemplar și transmis de casa teritorială de pensii competentă beneficiarilor nerezidenți
  • alături de limba română se utilizează și o altă limbă de circulație internațională
  • dacă nu l-ai primit încă, este foarte probabil să fi schimbat adresa și să nu o fi comunicat instituției plătitoare
  • în lipsa prezentării acestui document, ți se suspendă plata pensiei