Sari la conținut

De acest document depinde primirea în mod regulat a pensiei din altă țară – Cum se completează

06/02/2024 19:49 - ACTUALIZAT 08/03/2024 15:53
Certificatul de viață

Certificatul de viață – A sosit momentul să știi ce este și la ce este util acest document! Mai ales dacă te gândești să te stabilești în străinătate și ai lucrat și în România, unde vei beneficia de o pensie, mai devreme sau mai târziu. Probabil vei dori să o primești în contul din țara unde trăiești. Principalele probleme întâmpinate de către casele teritoriale, în procesul de soluționare a cererilor de pensie internațională, în cazul persoanelor stabilite în străinătate, se referă la certificatul de viață. (Articolul continuă mai jos)
Citește și: La ce vârstă mă pot pensiona cu 15 ani de cotizare?

Tot ce trebuie să știi despre certificatul de viață

Potrivit Ministerului Muncii din România, care a răspuns unei solicitări din partea acestui ziar, una dintre principalele probleme în soluționarea cererilor de pensie din partea românilor din străinătate se referă la certificatul de viață. Alte probleme sunt determinate de netransmiterea documentelor de vechime de către solicitanții cu domiciliul în străinătate/sau transmiterea de documente care nu sunt certificate conform cu originalul (cu ștampila conform cu originalul pe fiecare pagină a fiecărui document).
Citește și: Pensiile vor crește în vara lui 2024 – Vor fi mult mai mulți bani pentru pensionari

Certificatul de viață – netransmiterea sa anual, completat și semnat poate crea mari probleme. Iată comunicatul Ministerului Muncii: „Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, beneficiarul nerezident aflat în plată are obligaţia de a transmite anual, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, un certificat de viaţă.
Citește și: După câți ani de cotizare iei o pensie întreagă în Belgia – Muncă și pensie în toată Europa

În vederea prezentării certificatului de viaţă menţionat mai sus, casa teritorială de pensii competentă transmite beneficiarului nerezident, la adresa sa de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al certificatului de viaţă completat în Partea A, indicând data limită de transmitere a certificatului de viaţă de către beneficiar.

Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a certificatului de viaţă, în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv de domiciliu, după caz. La solicitarea beneficiarului nerezident, autoritatea legală menţionată în paragraful de mai sus certifică faptul că Partea B a certificatului de viaţă a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului.

Consecințele netrimiterii documentului, conform procedurii

În situaţia în care beneficiarul nerezident nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă menţionat mai sus, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, casa teritorială de pensii competentă suspendă drepturile cuvenite titularului, începând cu luna februarie a anului în curs.

Dacă beneficiarul nerezident transmite certificatul de viaţă, după expirarea termenului stipulat de mai sus, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale vor fi reluate în plată de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripţie.

Procedura de confirmare a existenţei beneficiarilor nerezidenţi aflaţi în plată, care nu beneficiază de exportul prestaţiilor pe teritoriul statului de şedere obişnuită, respectiv de domiciliu, poate fi utilizată şi în cazul beneficiarilor nerezidenţi aflaţi în plată ale căror drepturi se plătesc de casele teritoriale de pensii pe teritoriul României, fie la domiciliul mandatarului desemnat cu procură specială, fie într-un cont curent sau cont de card deschis la o bancă din România”.

Așadar, certificatul de viață este un instrument de verificare administrativă. În acest fel casele de pensii evită efectuarea unor plăți necuvenite către beneficiarii nerezidenți în România, atunci când situația lor s a modificat.

Un formular unic în limba română și în altă limbă de circulație internațională (deci nu trebuie tradus)

Certificatul de viață este un model unic și constituie dovada pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenți. Este emis întotdeauna în dublu exemplar și transmis de casa teritorială de pensii competentă beneficiarilor nerezidenți.

Alături de limba română se utilizează și o altă limbă de circulație internațională. Un exemplar rămâne la Casa de pensii teritorială, însoțit de dovada comuncării beneficiarului nerezident (confirmare de primire sau recomandată).

Dacă nu ai primit certificatul de viață pe care trebuie să îl restitui, atunci foarte probabil ai efectuat o modificare a adresei pe care nu ai comunicat-o sau care nu a ajuns la instituția plătitoare. În acest caz, salvarea este să descarci documentul aici și să îl trimiți oricum, conform procedurii cunoscute, an de an. Sursa: Casa Națională de Pensii