Sari la conținut

Spania anunță prin scrisoare actualizarea venitului minim vital 2024 – Aceste persoane îl pierd

09/12/2023 09:00 - ACTUALIZAT 22/03/2024 18:55
Actualizarea venitului minim de trai

Actualizarea venitului minim de traiSpania – Mai mulți beneficiari ai Venitului Minim de Trai – IMV – primesc la domiciliu notificări sau scrisori de la Asigurările Sociale prin care se informează cu privire la actualizarea beneficiului lor pentru 2024. Mulți se întreabă ce înseamnă și mai ales dacă își vor pierde ajutorul. Dar acest document are doar scopul de a informa cu privire la furnizarea de modificări pentru anul viitor. Dacă cerințele continuă să fie menținute, beneficiul nu se pierde.

Actualizarea venitului minim de trai din Spania

Venitul Minim de Trai Ingreso Mínimo Vital – este o prestație necontributivă pe care Asigurările Sociale o oferă persoanelor care locuiesc singure sau sunt integrate într-o unitate de conviețuire și nu au resurse financiare pentru a-și acoperi nevoile de bază. Acest ajutor nu are o durată fixă. Se încasează atâta timp cât persoana sau unitatea continuă să îndeplinească cerințele care au dat naștere acordării acestuia.

Legea 19/2021 care reglementează Venitul Minim de Trai și care poate fi consultată în prezentul Monitor Oficial al Statului (BOE) stabilește că dacă intervine vreo modificare a situației personale a beneficiarului sau a unora dintre membrii acestuia „ poate implica modificarea cuantumului beneficiului financiar prin revizuirea corespunzătoare de către entitatea de gestionare.” Această modificare va intra în vigoare din prima zi a lunii următoare datei la care a avut loc evenimentul.

Cuantumul prestației va fi actualizat cu efect de la 1 ianuarie

În orice caz, „cuantumul prestației va fi actualizat cu efect de la 1 ianuarie a fiecărui an. Se ia ca referință venitul anual calculabil al anului precedent. Una dintre cerinșe este depunerea anuală a Declaraţiei de Impozit pe Venit. Odată prezentate, Agenția Fiscală trimite veniturile beneficiarului și ale unității de conviețuire la Asigurările Sociale și în fiecare decembrie organizația procedează la actualizarea sumelor – atâta timp cât nu există variații în unitatea de conviețuire.
>>> Asigurările Sociale vă obligă să returnați o parte sau toată pensia anuală – în acest caz

Patru situații diferite

Cu actualizarea, pot apărea patru situații diferite:

 • suma crește
 • rămâne la fel
 • este redusă
 • prestația este retrasă pentru depășirea pragului de venit.

În cazul în care limita de venit este depășită, agenția va anunța beneficiarul că a depășit această limită, indicând că nu se mai află într-o situație vulnerabilă și va suspenda acordarea prestației de la 1 ianuarie 2024. În cazul în care familia sau situația economică se schimbă ulterior, beneficiul poate fi solicitat din nou.

Potrivit Raportului de proiecție privind cheltuielile publice cu pensiile din Spania se așteaptă o creștere de 6,76% a pensiilor necontributive. Această creștere va afecta și restul prestațiilor necontributive, cum ar fi venitul minim de trai.

Care ar fi noile sume pentru anul 2024?

Aplicând creșterea preconizată actualizarea venitului minim de trai 2024 ar arăta astfel:

 • Un adult: 7.243,07 € pe an (603,58 pe lună)
 • Un adult și un minor: 9.416,10 € pe an (784,67 pe lună)
 • Un adult și doi minori: 11.589,01 € pe an (965,75 pe lună)
 • Un adult și trei minori: 13.761,92 € pe an (1.1146,82 pe lună)
 • Un adult și mai mult de trei minori: 15.934,95 € pe an (1.327,91 pe lună)
 • Doi adulți: 9.416,10 € pe an (784,67 pe lună)
 • Doi adulți și un minor: 11.589,01 € pe an (965,75 pe lună)
 • Doi adulți și doi minori: 13.761,92 € pe an (1.1146,82 pe lună)
 • Doi adulți și mai mult de doi minori: 15.934,95 € anual (1.327,91 lunar)
 • Trei adulți: 11.589,01 € pe an (965,75 pe lună)
 • Trei adulți și un minor: 13.761,92 € pe an (1.1146,82 pe lună)
 • Trei adulți și mai mult de doi minori: 15.934,95 € anual (1.327,91 lunar)
 • Patru adulți: 13.761,92 € pe an (1.1146,82 pe lună)
 • Patru adulți și un minor: 15.934,95 € anual (1.327,91 lunar).

Sunt estimări care trebuie să fie confirmate. Dar de când a fost aprobat Venitul Minim de Trai, acest beneficiu a fost mereu reevaluată.