Sari la conținut

Tinerii care vor să-și construiască o casă pot obține teren gratis de la stat, valabil și pentru cei din diaspora

11/10/2023 19:37 - ACTUALIZAT 11/10/2023 19:38

Tinerii care vor să-și construiască o casă pot obține teren gratis de la stat, valabil și pentru cei din diaspora. Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani pot obține de la autoritățile locale din România, în mod gratuit, terenuri de până la 1.000 de m2, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Totul potrivit unei legi apărute acum 20 de ani. Astăzi s-a oficializat modificarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi, astfel încât procedura de obținere a acestor terenuri să se simplifice.
>>> Cât mai pot fi folosite cărțile de identitate simple, fără cip, își vor pierde valabilitatea în străinătate

Tinerii care vor să-și construiască o casă pot obține teren gratis de la stat

Legea 15/2003 stabilește posibilitatea „atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”.

Cererea pentru atribuirea terenului trebuie depusă la consiliul local al comunei, oraşului ori municipiului (sector) în care solicitantul are domiciliul și trebuie să fie însoțită de mai multe documente, printre care și o copie de pe certificatul de naștere și una de pe actul de identitate.
>>> Wizz Air se mută cu totul în România: face ”cea mai mare bază” și deschide noi rute

Ce se elimină din normele metodologice

Prin HG 748/2023, apărută azi în Monitorul Oficial, se elimină din normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 obligația de a depune declarația părinților solicitantului, pe propria răspundere, că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani. Terenul în suprafața mai mare de 500 mp în mediul urban. 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

Acum, după apariția hotărârii amintite, mai trebuie depuse doar următoarele acte:

  • copie de pe certificatul de naștere;
  • copie de pe actul de identitate;
  • declarația solicitantului, pe propria răspundere, că nu deține sau că nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe.

Cum se face atribuirea terenului

Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită. Totul pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local. Dar și în ordinea de prioritate stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local.

Apoi, legea stabilește că dimensiunile terenurilor care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală sunt în directă legătură cu tipul localității în care se află acestea. Mai precis, suprafeţele de teren care pot fi date tinerilor sunt:

  • între 150 m² şi 300 m² – în municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti;
  • între 250 m² şi 400 m² – în oraşe;
  • între 250 m² şi 1.000 m² – în comune şi sate.

Pot cere un teren (o singură dată) pe care să-și construiască o locuinţă proprietate personală tinerii de până la 35 de ani. Cei care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • au împlinit vârsta de 18 ani;
  • la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală. Atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.

În funcție de fiecare situație în parte, pe lângă cele amintite, consiliile locale pot stabili criterii suplimentare pentru atribuirea terenurilor.

Dacă i se aprobă atribuirea unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, beneficiarul acestuia este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului. La construirea ei, să respecte prevederile Legii construcțiilor nr. 50/1991.