Sari la conținut

Cei care vin sau pleacă din România pentru mai mult de 183 de zile, obligați să-și stabilească rezidenţa fiscală

16/10/2023 16:28 - ACTUALIZAT 16/10/2023 16:28
Stabilirea rezidenței fiscale la sosireaplecarea îndin România

Stabilirea rezidenței fiscale la sosirea/plecarea în/din România – Prin intermediul unui comunicat de presă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF a informat contribuabilii persoane fizice care sosesc /pleacă, în/din România pentru o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile că, în scopul stabilirii rezidenței fiscale, au obligația depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România sau, după caz, a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.
20.000 de euro pentru toți cei care împlinesc 18 ani

Stabilirea rezidenței fiscale la sosirea/plecarea în/din România

Chestionarele se pot transmite electronic sau se pot depune personal sau prin împuternicit, la registratura instituției sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Formularele electronice ale chestionarelor sunt publicate pe website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro) secțiunea ”Servicii online” rubrica ”Descărcare Declarații electronice” – ”Descărcare Declarații” și pot fi descărcate de contribuabili utilizând ACEST LINK.

Formularele se regăsesc sub următoarele denumiri:

– Z015 – Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România;

– Z017 – Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.

Chestionarele completate electronic se depun prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro , respectiv pe portalul www.anaf.ro , prin Spațiul Privat Virtual (SPV), accesând ACEST LINK.

Ca urmare a depunerii Chestionarelor mai sus menționate, ANAF analizează îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală în funcţie de situaţia concretă a fiecărei persoanei, stabilește rezidența fiscală și transmite contribuabililor Notificări privind îndeplinirea condițiilor de rezidență.
«Arestați diaspora!» Reacții la amenzile de la Fisc pentru cei care nu anunță plecarea în străinătate

Informații suplimentare cu privire la stabilirea rezidenței fiscale sunt publicate pe website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, secțiunea ”Asistență contribuabili”, rubrica ”Servicii oferite contribuabililor” subsecțiunea ”Ghiduri curente și alte materiale informative” fiind incluse în ”Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice” (material publicat în limba română și limba engleză). Ghidul poate fi accesat AICI.

Contribuabilii pot beneficia de asistență telefonică cu privire la modalitatea de completare și de depunere a chestionarelor privind stabilirea rezidenței fiscale prin apelarea Call-center-ului ANAF la nr. de telefon +4 031.403.91.60.