Sari la conținut

Posturi libere de funcționar la Consulatul de la München

02/12/2015 14:10 - ACTUALIZAT 24/11/2021 13:03

Consulatul General al României la München (CGM) organizează un proces de selecţie pentru ocuparea a două posturi de funcţionari consulari, angajați în baza unei convenţii civile de prestări servicii, pe o perioadă de şase luni sau un an, cu posibilitate de reînnoire.

Condiții de participare

Participanții trebuie să îndeplinească câteva condiții și să dovedească o serie de abilități:

• să deţină cetăţenia română;
• să fie absolvenţi de studii superioare (domeniile drept și administraţie publică constituie un avantaj);
• să cunoască limbile română – maternă și germană – nivel conversațional;
• folosire de echipamente şi programe IT de uz curent (Word, Excel, Outlook etc.);
• tehnoredactare de înscrisuri oficiale în limba română;
• comunicare şi lucru cu publicul.

Constituie, de asemenea, avantaje: eventuale stagii de practică efectuate la oficii consulare ale României, precum şi cunoaşterea altor limbi străine de circulaţie internaţională.

Recomandăm candidaților să consulte paginile de internet ale Ministerului Afacerilor Externe şi CGM, secţiunea Servicii consulare, precum şi legislaţia germană aferentă, în vederea familiarizării cu domeniul de activitate şi cu cerinţele postului.

Menționăm că ocuparea acestor posturi nu conduce în mod automat la accederea în Corpul Diplomatic şi Consular al României, calitate care se poate obține doar prin concurs – şi nici nu conferă titularului privilegii sau imunităţi diplomatice.

Dosarul de înscriere

Cei interesaţi vor depune personal*, în zilele lucrătoare**, de luni până joi doar între orele 10 și 14, până marți, 15 decembrie 2015, la sediul CGM (Richard-Strauss-Strasse 149, 81679 München), dosarul de înscriere cuprinzând următoarele documente:

• cerere de înscriere adresată consulului general;
• CV și Scrisoare de intenție;
• copia actului de identitate (pașaport sau carte de identitate);
• o fotografie tip paşaport biometric;
• copia diplomei (universitare, post-universitare);
• declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare, iar interviul candidaţilor preselectaţi este condiţionat de prezentarea documentelor de identitate şi de studii – în original.

Procesul de selecţie

Procesul de selecţie a candidaților este format din următoarele etape:

• preselecţia (rezultatul va fi anunţat pe pagina web a misiunii până la 18 decembrie 2015, împreună cu programarea candidaţilor pentru interviu);
• interviul: persoanele selectate vor fi invitate la sediul CGM, în perioada 21-23 decembrie 2015.
• rezultatele vor fi afişate pe pagina de internet a CGM până pe 31 decembrie 2015;
• decizia privind candidații admiși, data semnării convenției civile de prestări servicii şi a angajării efective vor fi stabilite ulterior, în funcţie de aprobarea Ministerului Afacerilor Externe, condiţionată de eliberarea certificatului de securitate de către autorităţile competente;

Candidaţii respinși vor fi incluşi pe o listă de rezervă, urmând a fi contactaţi în ordinea rezultatelor în cazul vacantării unor posturi din schema CGM.

(sursa: Consulatul General al României la München)