Sari la conținut

Măsurile luate de guvernul Bavariei în contextul pandemiei Covid-1, traducerea oficială a decretului în limba română

23/03/2020 11:54 - ACTUALIZAT 23/03/2020 13:22

Consulatul General al Romaniei la München a publicat traducerea în limba română a măsurilor recente luate de guvernul bavarez în contextul pandemiei Covid-19 (Corona virus).

Mai jos regasiti traducerea textului din limba germană, precum si sursa informatiei:

Text in limba romana

Restricție preliminară de ieșire cu ocazia pandemiei in contextul pandemiei Covid-19

Notificarea Ministerului Sănătății de Stat din Bavaria din 20 martie 2020.

Ministerul Sănătății și Ingrijirilor de Stat din Bavaria emite în baza secțiunii 28 Paragraful 1 Sentințele 1 și 2 din Legea privind protecția infecțiilor (IfSG) coroborat cu sentința secțiunii 2 nr. 2 din ordonanța privind responsabilitatea (ZutV) urmatoarele:

Decret general

 1. Toti cetatenii sunt încurajați să reducă contactele fizice și sociale cu alte persoane din afara gospodăriei lor la un nivel absolut necesar. Ori de câte ori este posibil, trebuie să existe o distanță minimă de 1,5 m între două persoane.
 2. Unitatile de gastronomie de orice gen sunt interzise. Excepția fac livrarea sau ridicarea comanda alimente si mâncare.
 3. Interzisă este vizita la:

a) Spitale, precum și facilități de prevenire și reabilitare în care sunt asigurate îngrijiri medicale comparabile cu cele ale spitalelor (facilități în conformitate cu § 23 alin. 3 nr. 1 și 3 IfSG); cu excepția secțiilor de maternitate și de copii pentru rudele apropiate și secțiile paliative precum și ospiciile,

b) centre de îngrijire completă pentru pacienți care necesita ingrijire permanenta conformitate cu Secțiunea 71 (2) din a unsprezecea carte a Codului social (SGB XI),

c) centre pentru persoanele cu dizabilități în sensul secțiunii 2 (1) din Cartea a noua a Codului social (SGB IX), în care se oferă asistență de integrare zi și noapte,

d) comunități rezidențiale cu program de asistenta ambulatorie, conform Art. 2 Alineatul (3) Legea privind calitatea habitatelor de asistență medicală (PfleWoqG) în scopul terapiei intensive extrahospitaliere (IntensivpflegeWGs), în care serviciile de asistență medicală în ambulatoriu oferă servicii în conformitate cu § 23 alin. 6a IfSG

e) azil de batrani și reședințe pentru persoane în vârstă.

 1. Părăsirea apartamentului propriu este permisă numai dacă există motive temeinice.
 2. Motive temeinice sunt:

a) exercitarea activităților profesionale;

b) utilizarea serviciilor de îngrijire medicală și veterinară (de exemplu, vizita medicului, tratamente medicale, donații de sânge, sunt permise în mod expres) precum și vizite in cabinete ce presteaza serivicii de ajutor, în măsura în care acest lucru este necesar urgent din punct de vedere medical (de ex. psihoterapeuți și fizioterapeuți).

c) iesiri de aprovizionare pentru articole de zi cu zi (de exemplu, alimente, magazine de băuturi, consumabile pentru animale de companie, comanda prin poștă și comanda online, farmacii, magazine generale, magazine de aprovizionare medicală, opticieni, magazine aparate auditive, bănci și bancomate, oficii poștale, benzinării, magazine de reparații auto, curățători auto și vot prin corespondenta). Utilizarea altor servicii, cum ar fi o vizită la coafor, nu face parte din nevoile zilnice.

d) vizitarea partenerilor de viata, a persoanelor în vârstă, a bolnavilor sau a persoanelor cu dizabilități (în afara instituțiilor) și exercitarea custodiei în respectiva zonă privată;

e) însoțirea persoanelor care au nevoie de sprijin și a minorilor;

f) însoțirea morților precum și înmormântarea în cerc familial,

g) sport și exerciții fizice la aer curat, dar numai singur sau cu membrii propriei sale gospodarii casnice și fără nici o altă formațiune de grup și

h) acțiuni pentru îngrijirea animalelor.

 1. Poliția are dreptul să verifice respectarea restricției de ieșire. În cazul unui control persoana în cauză trebuie să justifice cu motive intemeiate.
 2. O încălcare a acestui ordin general poate fi pedepsită ca o infracțiune administrativă în conformitate cu secțiunea 73 (1a) nr. 6 din legea privind protecția împotriva infecțiilor.
 3. Instrucțiunile suplimentare ale autorităților locale de sănătate rămân neafectate.
 4. Acest decret general este aplicabil imediat în conformitate cu § 28 paragraful 3, § 16 paragraful 8 din Legea privind protecția infecțiilor.
 5. Prezentul decret general intră în vigoare la 21 martie 2020, ora 00:00 și expiră la 3 aprilie 2020. Restricțiile de ieșire se vor încheia pe 3 aprilie 2020, la miezul nopții.”

Text in limba germana :

Bayerisches Landesportal

Vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 20.03.2020, Az. Z6a-G8000-2020/122-98

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlässt auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 65 Satz 2 Nr. 2 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) folgende

Allgemeinverfügung

 1. Jeder wird angehalten, die physischen und sozialen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten.
 2. Untersagt werden Gastronomiebetriebe jeder Art. Ausgenommen ist die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen.
 3. Untersagt wird der Besuch von

a) Krankenhäusern sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt (Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 IfSG); ausgenommen hiervon sind Geburts- und Kinderstationen für engste Angehörige und Palliativstationen und Hospize,

b) vollstationären Einrichtungen der Pflege gem. § 71 Abs. 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI),

c) Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 2 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX), in denen Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbracht werden,

d) ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach Art. 2 Abs. 3 Pflegewohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) zum Zwecke der außerklinischen Intensivpflege (IntensivpflegeWGs), in denen ambulante Pflegedienste gemäß § 23 Abs. 6a IfSG Dienstleistungen erbringen und

e) Altenheimen und Seniorenresidenzen.

 1. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt.
 2. Triftige Gründe sind insbesondere:

a) die Ausübung beruflicher Tätigkeiten,

b) die Inanspruchnahme medizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen (z. B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen; Blutspenden sind ausdrücklich erlaubt) sowie der Besuch bei Angehörigen helfender Berufe, soweit dies medizinisch dringend erforderlich ist (z. B. Psycho- und Physiotherapeuten),

c) Versorgungsgänge für die Gegenstände des täglichen Bedarfs (z. B. Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Tierbedarfshandel, Brief- und Versandhandel, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Banken und Geldautomaten, Post, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Reinigungen sowie die Abgabe von Briefwahlunterlagen). Nicht zur Deckung des täglichen Bedarfs gehört die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen wie etwa der Besuch von Friseurbetrieben,

d) der Besuch bei Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen (außerhalb von Einrichtungen) und die Wahrnehmung des Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich,

e) die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen,

f) die Begleitung Sterbender sowie Beerdigungen im engsten Familienkreis,

g) Sport und Bewegung an der frischen Luft, allerdings ausschließlich alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppenbildung und

h) Handlungen zur Versorgung von Tieren.

 1. Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung zu kontrollieren. Im Falle einer Kontrolle sind die triftigen Gründe durch den Betroffenen glaubhaft zu machen.
 2. Ein Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 des Infektionsschutzgesetzes als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
 3. Weiter gehende Anordnungen der örtlichen Gesundheitsbehörden bleiben unberührt.
 4. Diese Allgemeinverfügung ist nach § 28 Abs. 3, § 16 Abs. 8 des Infektionsschutzgesetzes sofort vollziehbar.
 5. Diese Allgemeinverfügung tritt am 21.03.2020, 00:00 Uhr in Kraft und mit Ablauf des 03.04.2020 außer Kraft. Die Ausgangsbeschränkungen enden damit am 03.04.2020, 24:00 Uhr.

Sursa : Bayerische Staatsregierung