Sari la conținut

Cât mă costă, domn‘ avocat? Costurile unui proces în Germania

22/06/2018 11:29 - ACTUALIZAT 28/04/2020 22:07

Se știe că în general justiția nu este gratis niciunde în lume, cu atât mai mult în Germania, unde costurile unui proces și ale avocaților pot ajunge foarte ușor la câteva mii de euro, iar situațiile în care să te confrunți cu o situație juridică (fie că ești victimă sau acuzat) sunt nenumărate.

Tarifele avocaților în Germania pentru consultație juridică variază între 150 și 1000 de euro pe oră. Tarifele pentru litigii sunt în general stabilite prin lege. Iar șansele să locuiești aici și să ai nevoie la un moment de avocat sunt destul de mari, cum la fel de ridicată e și probabilitatea să fii implicat într-un proces.

Consideri că ți s-a desfăcut ilegal contractul de muncă, că ai fost păcălit cu un produs, cu o comandă, cu un abonament, că ai fost evacuat din locuință pe nedrept ori implicat într-un accident sau un eveniment nefericit, fie din vina ta sau a alutuia, vrei să divorțezi și ai bunuri la partaj, neînțelegeri cu costodia copiilor, cu vecinii etc. , sunt foarte multe situațiile în care poți ajunge parte într-un proces.   

Așadar, cât mă costă, domn‘ avocat?

Pe această temă, una destul de complexă, am discutat tot cu un român, Johann Heinz,  avocat în Stuttgart din 2007, specializat în drept civil cu toate subramurile lui, inclusiv dreptul muncii sau al familiei, și dreptul comerțului international.

  • „Ohne Schuss, kein Jus!” (Fără avans, nici o dreptate!)

-D-le. Heinz, nici în Germania justiția nu este gratis?

Johann Heinz: În cele mai multe cazuri, nu. Sau în orice caz, apar costuri care trebuie suportate (de regulă în avans) de către cei care își caută dreptatea în justiție. Sau, cum foarte plastic se spune în limba germană: “Ohne Schuss, kein Jus!“ (Fără avans, nici o dreptate!).

Însă, costurile unui proces reprezintă una dintre marile necunoscute ale celor care au nevoie de protecția legii. Deseori se vehiculează costuri extrem de mari, care sunt posibile, însă în cazuri rare. În general, costurile nu sunt neglijabile, însă nici chiar prohibitive.

O să mă refer în principal la costurile unui proces în fața instanțelor “civile”, inclusiv instanțele pentru litigii de muncă sau de familie. În cazul unei apărări în fața unei instanțe de drept penal, costurile sunt cu totul altele și depind în primul rând de înțelgerea client-avocat.

Pentru început este de accentuat că orice proces poate avea mai multe faze (prima fază, pe fond, și apoi căile de atac), iar costurile sunt separate pe fiecare fază. Exercitarea căilor de atac (apel, recurs) dublează de regulă costurile.

În Germania, costul procesului se formează din onorariile avocaților, taxe de timbre judecătoresc, dar și alte costuri.

Elementul central al costurilor unui process în fața instanțelor germane este valoarea litigiului (Streitwert sau Verfahrenswert).

În cazul in care se solicită o sumă de bani, valoarea este dată de această sumă, respectiv de valoarea obiectului/bunului solicitat. Dacă se solicită mai multe obiecte sau sume, valoarea/sumele se cumulează.

  • Să dăm câteva exemple concrete de calcul a valorii litigiilor.

Johann Heinz: Bineînțeles. Să spunem că este vorba de nerespectarea unor obligații contractuale, cum ar fi de exemplu lucrările de reparații la o casă. Valoarea litigului o reprezintă costurile repararațiilor neefectuate sau necorespunzator efectuate.

În cazul unui accident de circulatie, alt exemplu, în urma căruia autovehiculul a fost distrus în întregime, valoarea litigiului este dată de valoarea autovehiculului la care se adaugă eventualele daune colaterale (daune morale/Schmerzensgeld, alte bunuri distruse, valoarea lipsii de folosință a vehiculului etc.)

Dacă ești dat afară din serviciu și te consideri nedreptățit…

Johann Heinz: În cazul desfacerii contractului de  muncă, valoarea litigiului poate fi formată din salariul brut pe 1-3 luni (în cazul în care termenul de reziliere este mai lung, și valoarea litigului este mai mare), plus eventual sumele de bani solicitate (salariu, concediu neluat, etc). De exemplu, atunci când un angajat cu o vechime de 4 ani și un salariu brut de 2500 € cere protecția in fata rezilerii și drepturi salariale neplătite pe 3 luni, valoarea litigului urcă foarte repede la cel puțin 5 salarii brut (adică 12.500 €).

Nu ți-ai plătit chiria și ești evacuat…

Johann Heinz: În cazul desfacerii contractului de închirere al locuinței si al evacuării, valoarea litigului este dată de chiria pe 1 an. Aici se mai pot adăuga eventualele sume de bani solicitate împreună cu evacuarea. Astfel în cazul neplății chiriei, 650 € lunar, să spunem, timp de 3 luni, și unui proces de evacuare, valoarea litigului ar  fi de 9.750 €.

-La divorț, cum se calculează?

Johann Heinz : În cazul proceselor de divorț, valoarea litigiului este dată de veniturile cumulate ale soților pentru ultimele 3 luni, înainte de divorț, la care se mai poate adăuga o sumă pentre celelalte cereri depuse împreună cu cererea de divort (compensarea drepturilor de pensie, locuință, etc)

În cazul partajului, cuantumul litigiului este valoarea bunurilor ce vor fi partajate.

În cazul unei probleme legate de copii (exercitarea drepturilor părintești, contactele cu copilul etc.), de regulă se folosește o valoare a litigului de 3000 €.

În cazul pensiilor de întreținere, valoarea litigului este dată de cunatumul pensiei de întreținere pe 1 an, la care se adaugă eventualele sume deja restante.

  • Despre onorariile avocaților din Germania?

Johann Heinz: Onorariile avocaților sunt stabilite în Germania prin lege, iar în caz de consultanță există tarife pe oră (de regulă între 150-1.000 €/oră). Legea prevede un mod de calcul relativ complicat, bazat pe valoarea litigiului. Pe baza acestor formule de calcul au fost efectuate tabele (sau software de calcul), care arată relativ rapid cam care ar fi onorariul avocatului.

Onorariul depinde, la fel ca și alte costuri, de valoarea litigului. Pentru a fi mai ușor de înțeles, o să vă pun la dispoziție un tabel care arată orientativ cam care ar fi onorariul avocatului la o valoare a litigiului între 500 și 100.000 de euro.

Pe lângă sumele din acest tabel (n.r.-pe care îl găsiți mai jos) mai pot apărea anumite cheltuieli suplimentare ale avocatului, cum ar fi costurile de deplasare (0,30 € pe km pe distanța parcursă dus-întors la fiecare termen de judecată), dacă procesul are loc în altă localitate, precum și o sumă pentru absența de la birou (între 25-80 €).

Tot în acest tabel, veți regăsi și taxele pentru timbru judecătoresc, care se stabilesc tot în funcție de valoarea litigiului și trebuiesc plătite la depunerea cererii de chemare în judecată.

Pe lângă aceste costuri, pot exista și altele, care pot fi cauzate de traduceri, translator, expertize, etc. Cuantumul lor poate fi destul de ridicat. În special expertizele implică costuri de regulă de la 1000-1500 euro în sus, mergând până la multe zeci de mii de euro, ceea ce ar mări considerabil costurile unui proces. Aceste costuri  nu pot fi apreciate decât în caz concret.

 

Valoarea litigului

In €

Onorariu avocat- € Taxa timbu judecatoresc-€ Costuri complete: 2 avocati plus taxa de timbru-€
       500,00    157,69    105,00      420,36
    1.000,00    261,80    159,00      682,80
    1.500,00    365,93    213,00      944,86
    2.000,00    470,05    267,00   1.207,10
    3.000,00    621,78    324,00   1.567,56
    4.000,00    773,50    381,00   1.928,00
    5.000,00    925,23    438,00   2.288,46
    6.000,00 1.076,95    495,00   2.648,90
    7.000,00 1.228,68    552,00   3.009,36
    8.000,00 1.380,40    609,00   3.369,80
    9.000,00 1.532,13    666,00   3.730,26
  10.000,00 1.683,85    723,00   4.090,70
  13.000,00 1.820,70    801,00   4.442,70
  15.000,00 1.957,55    879,00   4.794,10
  18.000,00 2.094,40    957,00   5.145,80
  20.000,00 2.231,25 1.035,00   5.497,50
  23.000,00 2.368,10 1.113,00   5.849,20
  28.000,00 2.591,23 1.218,00   6.400,46
  31.000,00 2.814,35 1.323,00   6.951,70
  40.000,00 3.037,48 1.428,00   7.502,96
  50.000,00 3.483,73 1.638,00   8.605,46
  60.000,00 3.736,60 1.998,00   9.471,20
  80.000,00 3.989,48 2.358,00 10.336,96
100.000,00 4.495,23 3.078,00 12.068,46
  • Cine pierde procesul, e bun de plată?

 Johann Heinz: Da, regula este ca partea care pierde un proces să suporte toate costurile, adică taxa de timbru judecătoresc, onorariul avocatului, precum și onorariul avocatului advers, ceea ce poate duce la costuri foarte mari.

În cazul in care se câștigă parțial, atunci costurile complete se suportă în funcție de cota câștigată respectiv pierdută.

O exceptie o fac litigiile din fața instanțelor pentru litigii de muncă (Arbeitsgericht), unde în prima instanță, fiecare iși plătește avocatul, indiferent de rezultat.

  • Cât de utilă este așa-numită asigurare de avocat și care ar trebui să fie criteriile în alegerea acesteia?

Johann Heinz: Este de recomandat existența unei asigurări  care poate prelua aceste costuri, așa numita Rechtsschutzversicherung.

Există asigurări care acoperă doar problemele legate de autoturisme sau de călătorie (de ex. Rechtsshutz – ADAC), costurile unei astfel de asigurări fiind relativ reduse (ca. 100 €/an). Există însă asigurări care acoperă mai toate problemele private (profesie, locuință, circulație, contracte obișnuite) dar care având o acoperire mult mai mare au și un preț corespunzator mai mare  (undeva între 300-450 €/an). Aproape toate asigurările au o așa numită Selbstbeteiligung, adica o sumă care trebuie platită de către asigurat pe fiecare caz în parte. Cele mai multe au circa 150,00 €, dar se poate ajunge până la 500,00 €.

Exact din acest motiv nu se recomanda folosirea asigurării pentru cauzele mici (valoare a litigului sub 1.000,00 €).

De retinut că asigurările nu acoperă în general problemele legate de dreptul familiei sau de moșteniri (cel mult acoperă costurile unei prime consultanțe) precum și apărările pentru infracțiunile intenționate (inclusiv condusul sub influența alcoolului).

Practic, în momentul în care exista o problemă juridică, persoana asigurată sau avocatul prezintă problema asigurării si cere acceptarea preluării costurilor. Asigurarea acceptă preluarea costurilor, dacă problema juridica este acoperită de către asigurare și a apărut în timpul valabilității asigurării. De menționat că asigurările încep să asigure protecție la un anumit timp de la încheirea asigurării (Wartezeit) de regulă de aproximativ 3 luni.

  • Și dacă o parte în proces nu are asigurare și nici bani să suporte costurile?

Johann Heinz: În cazul în care o persoană fizică nu are posibilitatea de a suporta costurile unui proces, există posibilitatea de a cere preluarea costurilor de catre stat (Prozess- sau Verfahrenskostenhilfe). Este necesar ca litigul să aibă șanse de succes, iar partea aflată în nevoie să nu poate acoperi costurile, ceea ce trebuie dovedit prin fluturașii de salariu (Gehaltsabrechnung) exatrase de cont, contracte, etc. Însă, chiar și în aceste cazuri, de regulă după 1-3 ani se cer informațiile privitoare la venituri încă o dată și dacă există posibilități financiare, atunci se cere plata banilor cheltuiți de către stat.

  • Ce le recomandați celor care vor citi acest material?

 Johann Heinz: În primul rând să aibă o asigurare de avocat, respectând criteriile mai sus menționate. Apoi, le recomand să cântărească riscul procesual înainte de pornirea unui proces, deorece deschiderea unui proces cauzează deja costurile de mai sus, chiar și atunci când pe parcurs se dorește renunțarea la proces. În special, solicitarea de daune morale (Schmerzensgeld) trebuie cântărită foarte atent, întrucât solicitarea unei sume mult prea mari, poate duce la suportarea costurilor procesului, atunci când suma obținută este mult mai mică. În special, dacă avocatul recomandă o sumă mai mică decât cea imaginată sau dorită de client, ar fi bine să fie luată în serios recomandarea avocatului, întrucat prin solicitarea unei sume mai mici și onorariul lui este mai mic.

A consemnat Sergiu RUSU, München

Răspunsuri la multe dintre problemele românilor cu angajatorii din Germania