lebaraz

lebaraz


Recunoașterea diplomelor și calificărilor în Germania: nu ignorați acest aspect!

Posibilitatea de dobândire a recunoaşterii diplomelor şi a calificărilor unei persoane joacă un rol foarte important asupra migraţiei în scop de muncă de la nivelul UE. Este necesară dezvoltarea unui sistem european care să garanteze recunoaşterea calificărilor profesionale în diferite state membre.

În Ghidul lucrătorului român în Germania se subliniază faptul că principiul de bază este că un cetăţean european trebuie să aibă posibilitatea să-şi practice în mod liber profesia în oricare Stat Membru al UE. Aplicarea practică a acestui principiu este din păcate uneori împiedicată de cerinţele naţionale care reglementează uneori accesul la anumite meserii în statul gazdă. Tocmai pentru ca acest lucru sa fie cu adevărat posibil, UE a pus bazele unui sistem de recunoaştere a calificărilor profesionale. În cadrul acestui sistem se face totuşi distincţie între profesiile care sunt reglementate (profesii pentru care sunt solicitate calificări specifice) şi cele care nu sunt reglementate legal în statele membre gazdă.

Înapoi la școală? Iată ce învățați într-un curs de orientare și la ce vă poate ajuta

Astfel la nivelul UE au fost propuse o serie de instrumente pentru a asigura o mai bună transparenţă în procesul de recunoaştere a diplomelor şi calificărilor:

1. Cadrul European al Calificărilor – obiectivul său este de a crea legături între diferitele sisteme naţionale de calificare şi să asigure un transfer omogen şi o recunoaştere a diplomelor.

2. Centrele de informare cu privire la recunoaşterea academică naţională (The National Academic Recognition Information Centres – NARICs) – furnizează sprijin în recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate şi a calificărilor.

3. Sistemul European de Transfer al Creditelor (The European Credit Transfer System – ECTS) – facilitează recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate şi vine în completarea programului de mobilitate pentru studenţi Erasmus.

4. Europass – este un instrument prin care se asigură transparenţa aptitudinilor profesionale. Prin acest sistem aptitudinile şi calificările sunt mai uşor de înţeles şi recunoscut în diferite părţi ale Europei. Are la bază cinci documente standardizate:

– un curriculum vitae (CV)

– un paşaport lingvistic

– un supliment la certificatul profesional

– un supliment la diploma

– un document de mobilitate europass

Dacă nu ai experiență în muncă, nu te panica. Iată ce opțiuni ai