Sari la conținut

Dispar mai multe TAXE CONSULARE de la 1 februarie. ATENȚIE! Serviciile consulare nu vor fi complet gratuite!

16/01/2017 14:10

Românii din diaspora nu vor mai plăti mai multe taxe consulare, de la 1 februarie, potrivit legii 1/2017. Astfel, vor fi eliminate taxe a căror valoare ajungea până la 3.500 de euro, dar și unele mai mici, de 10 euro. Atenție! Nu vor fi eliminate toate taxele consulare. Spre exemplu, va fi eliminată taxa pentru pașaport, în valoare de 40 de euro, însă dacă vă veți schimba acest document la consulat va trebui să plătiți, totuși, 59 de euro, contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu electronic, adică nu mai plătiți taxa, dar plătiți pașaportul.

Aveți mai jos tabele cu taxele eliminate și cu taxele care vor rămâne în vigoare.

Taxe eliminate

 1 Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate 15 euro
  2 Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie 40
  3 Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia:
– un exemplar
– pentru fiecare exemplar în plus
 

40

10

   4 Legalizarea semnăturii traducătorului 40
   5 Legalizarea unei copii de pe înscrisuri 10
   6 Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată 30
   7 Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România 30
  8  Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:
– pentru valori de până la 50.000 euro
– pentru valori între 50.001-100.000 euro
– pentru valori între 100.001-500.000 euro
– pentru valori între 500.001-1.000.000 euro
– pentru valori peste 1.000.000 euro
300
600
900
1.500
3.500 +      +0,1%din

valoare

   9 Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină 10
  10  Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină 30
   11 Legalizarea traducerii efectuate 20
  12 Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular 20
  13 Eliberarea unui certificat de cutumă 30
  14 Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi 30
  15 Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române 90
  16 Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine 90
  17 Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine 135
  18 Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc 45
  19 Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc 30
  20  Eliberarea unui extras de stare civilă 30
  21 Eliberarea dovezii de cetăţenie 10
  22 Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate 30
  23 Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc 30
  24 Intermedierea procedurii de apostilare sau supralegalizare a unui act oficial 30
  25 Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă 30

 Taxe care rămân în vigoare

Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu electronic 59 euro
Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu temporar 20
Contravaloarea blanchetei unui titlu de călătorie pentru cetăţeni români, precum şi a unui titlu de călătorie pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat sau de protecţie subsidiară acordate de România şi pentru membrii de familie ai acestora, în cazul cărora s-a solicitat reunificarea familiei 5,2
Viza de tranzit aeroportuar 60
Viza de tranzit 60
Viza de scurtă şedere 60
Viza de lungă şedere 120
Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau prelungirea valabilităţii actului de convenţie al unei nave 30
Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini 30
Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa 300
Înregistrarea cererii de acordare/redobândire a cetăţeniei române în condiţiile art. 10 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 60
Înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia română 600
Înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic al unei persoane fizice în raport cu statul român 30

«Nu am cerut mărirea tuturor taxelor consulare, ci numai a celor de urgență»

Germania introduce taxa pe autostradă. Străinii plătesc mai mult

Români în barăci la Bruxelles: “Nu avem mâncare, nu avem bani, nu avem locuri de muncă, în țară inundațiile ne-au lăsat fără case”,

ACTUALIZAT 18/01/2017 10:32