Sari la conținut

Drepturile românilor care muncesc în construcții în Germania: Salariul minim în 2020, asigurări de sănătate, accidente de muncă, concedii

03/02/2020 13:19 - ACTUALIZAT 23/11/2023 11:10

În domeniul construcţiilor, pentru toţi angajaţii, chiar și pentru cei detaşaţi de angajatorul lor din străinătate în Germania, sunt valabile următoarele salarii minime:

Salariul minim în construcţii Până în martie 2020 (brut) Din aprilie 2020
(brut)
Pentru activităţi simple şi necalificate 12,20 €
Pe tot teritoriul Germaniei
12,55 €
Pe tot teritoriul Germaniei
Pentru muncitori calificaţi resp. pentru activităţi pentru care sunt necesare cunoştinţe profesionale avansate Vest 15,20 € Est 12,20 € Berlin 16,05 € Vest 15,40 € Est 12,55 € Berlin 15,25 €

Acest salariu trebuie acordat pentru fiecare oră de muncă prestată (chiar şi pentru orele suplimentare). Din salariul brut se reţine impozitul pe salariu şi contribuţiile la asigurarea socială (asigurarea de pensii, asigurarea de sănătate, asigurarea de şomaj, asigurarea de îngrijire medicală). Salariul plătit nu poate fi mai mic decât salariul minim! El nu poate fi redus nici măcar prin reţinerea altor costuri, ca de pildă a unor costuri pentru cazare, pentru transportul pe şantier sau a unor costuri pentru unelte, mijloace de muncă sau îmbrăcăminte de protecţie.

Scadenţa salariului

Salariul se achită cel târziu la mijlocul următoarei luni, de regulă prin virament pe contul dvs. bancar. Angajatorul trebuie să vă înmâneze lunar un calcul scris al salariului (fluturaş de salariu). Acesta include suma pe care o câştigaţi, precum şi sumele care v-au fost retrase pentru impozitul pe salariu şi contribuţiile la asigurarea socială.

Cazarea la lucrări de montaj

Dacă lucraţi la montaj, angajatorul trebuie să vă asigurecazarea şi să plătească această cazare. În plus, pentru joburi în deplasare aveţi dreptul să primiţi o diurnă în valoare de 24 EUR pe zi.

Dreptul la concediu şi procedura caselor pentru plata banilor de concediu

Anual, aveţi dreptul la 30 de zile de concediu cu plată. Deoarece mulţi dintre angajaţii din construcţii lucrează frecvent în locuri de muncă diferite, dreptul la concediu este contorizat de către Casa Socială a sectorului industrial al construcţiilor (SOKA-BAU), în aşa-zisa „Procedura caselor pentru plata banilor de concediu“. În acest context, la fiecare 12 zile de activitate într-o companie ce activează în construcţii dobândiţi dreptul la 1 zi de concediu. Dacă lucraţi un an întreg, veţi beneficia, prin urmare, de 30 de zile de concediu pe an. Dacă schimbaţi compania, dreptul la concediu deja dobândit se va transmite la următoarea companie în care veţi lucra. Dacă nu folosiţi zilele de concediu dobândite într-un anume an sau dacă le folosiţi doar parţial, beneficiaţi de zilele de concediu la care aveţi dreptul până în luna decembrie a anului viitor. Apoi, acest drept al dvs. expiră!

Fiecare angajator cotizează lunar la SOKA-BAU. Dacă vă luaţi concediu, angajatorul dvs. va primi banii dvs. de concediu de la SOKA-BAU, prin decontare.

Odată pe an, SOKA-BAU vă va trimite un extras de cont care conţine p.a. următoarele informaţii:

 • Angajatori la care aţi fost angajat
 • Numărul de zile în care aţi fost angajat
 • Cuantumul salariilor dvs. brute, raportate de angajatorii dvs.
 • Dreptul la concediu şi zilele de concediu luate

Acest extras de cont se referă la date transmise de angajatorii dvs. către SOKA-BAU. Verificaţi aceste date şiaduceţi la cunoştinţa angajatorilor dvs. în termen de 2 luni de la primirea extrasului de cont eventuale date false. Dacă întâmpinaţi probleme, luaţi direct legătura cu SOKA-BAU.

Beneficiaţi de asigurare de sănătate?

În momentul în care sunteţi angajat cu forme legale în Germania, aveţi dreptul la o asigurare de sănătate. Contribuţiile aferente acesteia vor fi achitate lunar de către angajatorul dvs. către Casa de sănătate. De îndată ce deveniţi membru al casei de sănătate, veţi primi un card al asigurării de sănătate cu ajutorul căruia puteţi merge la medic. În Germania, serviciile medicale sunt, de regulă, gratuite.

Continuarea plăţii salariului în caz de boală

Dacă aţi lucrat mai mult de 4 săptămâni la un angajator în calitate de angajat cu forme legale, plătitor de contribuţii la asigurăriile sociale, în caz de boală veţi primi salariul întreg pentru cel mult 6 săptămâni. În acest scop va trebui să-i prezentaţi angajatorului şi Casei de sănătate o adeverinţă medicală emisă de medicul dvs.. Dacă sunteţi bolnav mai mult de 6 săptămâni, aveţi dreptul la plata unor remuneraţii acordate de Casa de sănătate în caz de boală.

Va trebui să-i comunicaţi angajatorului faptul că vă aflaţi în incapacitate de muncă, precum şi eventuala durată a acesteia. Nu uitaţi să-i trimiteţi Casei dvs. de sănătate adeverinţa medicală, în termen de 1 săptămână de la emitere! Dacă nu o faceţi, vă puteţi pierde dreptul la plata remuneraţiei în caz de boală.

Accidente de muncă

La debutul acitivităţii dvs., angajatorul dvs. trebuie să vă înscrie la Asociaţia profesională (Berufsgenossenschaft). Astfel, veţi fi asigurat împotriva accidentelor survenite în timpul muncii, precum şi în drum spre sau de la locul de muncă.

Important: Dacă suferiţi un accident de muncă, va trebui să menţionaţi la spital că accidentul s-a produs la locul de muncă. Dacă angajatorul dvs., superiorul dvs. sau şeful dvs. de echipă vă sfătuieşte să spuneţi la spital că nu este vorba de un accident de muncă, aceasta ar putea însemna că angajatorul dvs. nu v-a înscris la Asociaţia profesională. Luaţi legătura telefonic cu un birou de consiliere, discutaţi cu sindicatul dvs. şi informaţi-vă. Poate fi vorba de o înşelătorie! Dacă nu vorbiţi suficient de bine germana, rugaţi la spital să fiţi asistat de o persoană care vorbeşte limba dvs

Frecvent, în domeniul construcţiilor, angajaţii sunt înşelaţi şi privaţi de salariul lor. Ce puteţi face ca aşa ceva să nu vi se întâmple?

 • Notaţi-vă începutul, sfârşitul şi durata programului dvs. zilnic de lucru, inclusiv pauzele şi orele suplimentare prestate.
 • Notaţi-vă numele şi numerele de telefon ale colegilor dvs., care pot confirma datele dvs.
 • Notaţi-vă adresele şantierelor pe care aţi lucrat.
 • Notaţi-vă numele şi datele de contact ale firmei pentru care lucraţi, numele administratorului acesteia, precum şi pe cel al altor persoane care vă dau indicaţii.
 • Notaţi-vă numele şi datele de contact ale firmei care activează ca antreprenor general.
 • Notaţi-vă numele şi datele de contact ale şefului de şantier.
 • Faceţi poze pe şantier, mai ales cu panoul pe care este descris proiectul de construcţii.
 • Nu semnaţi nimic ce nu înţelegeţi.

Sursa: fair-arbeiten.eu