Sari la conținut

Asigurările sociale în Germania

08/09/2016 05:48 - ACTUALIZAT 08/09/2023 09:38

Sistemul german de securitate socială se sprijină pe 5 piloni şi oferă protecţie contra principalelor riscuri din viaţă şi a urmărilor acestora. Iată care sunt aceștia, după cum sunt prezentați în Ghidul lucrătorului român în Germania:

1. asigurarea obligatorie de şomaj garantează o securitate în caz de pierdere a locului de muncă;

2. asigurarea obligatorie de bătrâneţe (pensii) pentru acoperirea riscului de bătrâneţe a contribuabililor şi intervine în caz de incapacitate de muncă şi de deces pentru protectia urmaşilor;

3. asigurarea obligatorie de boală veghează la păstrarea stării de sănătate şi restabilirea acesteia, precum şi la atenuarea consecinţelor bolii;

4. asigurarea obligatorie contra accidentelor asigură readaptarea profesională în caz de accidente de muncă;

5. asigurarea socială obligatorie contra riscului de dependenţă garantează un sprijin financiar persoanelor care necesită îngrijiri de lungă durată.

Accesul la sistemul de securitate socială în Germania se efectuează prin intermediul caselor/fondurilor de asigurări de boală. Lucrătorii independenţi pot alege între o asigurare de boală facultativă, obligatorie sau privată. În ce priveşte lucrătorii salariaţi angajatorul este cel care alege casa/fondul de asigurări de boală şi înscrie lucrătorii.

Astfel, ei sunt în mod automat înscrişi la asigurarea socială contra riscului de dependenţă.

Informații și sfaturi gratuite despre stabilirea în Germania – unde le puteți obține

Casa de asigurări de boală îşi asumă şi responsabilitatea înscrierii acestora la asigurarea de şomaj şi de bătrâneţe.

În Germania, asigurările sociale sunt în principal finanţate prin contribuţiile salariaţilor şi angajaţilor, în pricipiu în părţi egale. Angajatorul reţine contribuţiile din salariul brut al angajaţilor şi le virează la diversele fonduri de asigurări în numele acestora. El plăteşte şi partea sa direct la fondurile de asigurări.

Pentru ca boala sau dependinţa de îngrijire să nu devină un risc financiar, toţi lucrătorii al căror venit (pentru 2006) este până la nivelul de 3937,5 euro pe lună, sunt obligaţi să încheie o asigurare de boală şi o asigurare contra riscului de dependenţă obligatorie.

Această asigurare acoperă în mod egal partenerul şi copiii asiguratului, dacă aceştia nu dispun de venituri proprii sau sunt modeste. În general, contribuţia pentru asigurarea de boală este între 12 şi 15 % din venit.

Asigurarea socială contra riscului de dependenţă este o asigurare contra consecinţelor pierderii de autonomie. Sunt consideraţi ca dependenţi, asiguraţii care, din cauza unei boli sau unui handicap fizic au nevoie de o îngrijire durabilă, adică, probabil cel puţin timp de 6 luni, pentru a-şi putea îndeplini sarcinile vieţii cotidiene.

Contribuţia pentru asigurarea socială de dependenţă este fixată la 1,7%. Odată cu înscrierea salariatului de către angajator la casa de asigurări de boală, acesta este înregistrat în fişierele asigurării sociale contra riscului de dependenţă. În caz de incapacitate de muncă din cauza unei boli, salariatul poate pretinde plata legală a remuneraţiei timp de şase săptămâni.

În cazul în care boala se prelungeşte, prestaţiile de boală se plătesc la un nivel aproximativ de 70% din remuneraţia netă timp de maximum 18 luni.

Contractele prin agenţii de muncă temporară în Germania

Conflictele de muncă și reprezentarea lucrătorilor români în Germania

Cumpărături, plăți și protecția consumatorului în Germania